Daily Archives: February 9, 2017
วิธีการเลือกประกันการเดินทาง

วิธีการเลือกประกันการเดินทาง

ทุกวันนี้นักเดินทางทุกคนรู้ว่าก่อนออกเดินทางทุกครั้งเราควรจะต้องมีประกันการเดินทางเอาไว้เพื่อเดินทางได้อย่างสบายใจ แต่สิ่งที่ไม่รู้และทำให้สับสนไม่น้อย คือ แล้วจะเลือกประกันการเดินทางของบริษัทอะไรดี พอเลือกบริษัทเสร็จแล้วก็ต้องมาเลือกดูอีกว่าจะซื้อแผนประกันแบบไหน ตัวเองก็เคยมีปัญหาเดียวกันนี่ล่ะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ลองมาหลายบริษัท ลองมาหลายแผน วันนี้เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการเลือกประกันการเดินทางและแผนประกันการเดินทางค่ะ 

การเลือกประกันการเดินทางและแผนประกันการเดินทาง

msig (1 of 3) Continue reading

Related Posts: